Politica de confidentialitate

Societatea noastră respectă cu strictețe confidențialitatea datelor clienților si se angajează să nu transmită datele personale ale clienților către terți și să le folosească exclusiv în scopul pentru care au fost introduse: cumpărături și informări despre activitatea magazinului.

Nu furnizăm adresa dumneavoastră de e-mail unor terți și nu comercializăm adresele de e-mail obținute prin intermediul acestui site.

Nota de informare privind protectia datelor personale.

Conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată conform Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal sși protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC Love Bio  SRL are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați. Scopul colectării datelor cu caracter personal este de a opera și livra comenzile efectuate de dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale șii dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucraării datelor personale care vă privesc si să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă putetți adresa prin mijloacele de comunicare disponibile, societății noastre.